www.optim-sf.si
  • Domov
    • » Pravno pojasnilo

Pravno pojasnilo

Vsebine, objavljene na spletnem mestu http://www.optim-sf.si , so last podjetja Optim SF d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug nacin distribuirati brez dovoljenja podjetja.

Avtor ne odgovarja za uporabo spletnega mesta http://www.optim-sf.si in za morebitno škodo, povzroceno z uporabo objavljenih vsebin. Avtor se bo trudil za pravilnost objavljenih informacij. Avtor spletnega mesta lahko spreminja vsebine spletnega mesta kadarkoli, brez obveznosti do obvešcanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice povzrocenih sprememb.

Avtor z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.optim-sf.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.